AKTUALITY


  Aké bude postavenie sprostredkovateľov poistenia v nových, digitálnych podmienkach?

  “Online dostáva svoju plnú šancu jedine za pomoci sprostredkovateľov, keď oni sami majú chuť, vôľu a dôvod posúvať klientov do online prostredia a zase šetriť svoj vzácny čas tak, aby ho mohli venovať produktom s vyššou maržou.”

  Na tému digitalizácie, jej možných trendov  na SIBAF fóre 2017 diskutovali Dušan Quis z Allianz - Slovenskej poisťove, Juraj Jurčík z Generali Poisťovne a Wolfgang Friedl z poisťovne UNIQA.

  viac

  Tibor Bôrik: Poradenstvo je súčasťou sprostredkovania poistenia

  “Poradenstvo je integrálnou neoddeliteľnou súčasťou sprostredkovania poistenia. Neviem si predstaviť, ako by niekto mohol sprostredkovať poistenie, ak by nemal informácie od klienta, ktoré riziká hrozia, nevedel porovnať podmienky a nevedel klientovi priniesť nejaký doklad, ktorý hovorí o tom, aká výška poistenia je primeraná a aké riziká sú optimálne.”

  viac

  SIBAF award 2017 - Najlepšia poisťovňa

  Počas podujatia SIBAF Fórum 2017 v bratislavskej Refinery Gallery boli už po desiaty raz ocenené najlepšie poisťovne v kategórii poistenia priemyselných a podnikateľských rizík a kategórii najlepšia poisťovňa v havarijnom poistení vozidiel. Anketu SIBAF Award® Najlepšia poisťovňa vyhlasuje Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP).

  viac

  Čo sa deje keď komunikujete s operátom asistenčnej služby?

  Viete čo sa deje ak Váš klient je v sitácii keď chce využiť asistenčnú službu, ktorú má dojednanú v rámci poistenia?
  Spoľahnite sa na svojho partnera pri riešení poistnej udalosti.

  Páni Vladimír Fuchs a Jurij Kostaš zo spoločnosti Europ Assistance Vám na SIBAF forum 2017 predstavia zákulisie práce asistenčnej služby.

  viac

  Spoznaj nových obchodných partnerov na SIBAF forum 2017

  Veríme, že ak sa budeme v témach sprostredkovania poistenia vzdelávať, spoločne napredovať a diskutovať, dokážeme posunúť vpred nielen seba samých a našu vlastnú prácu, ale dosiahnuť aj vyššiu spokojnosť a lepší pocit zo služieb pre našich klientov.

  viac

Celoroční partneri SIBAF