AKTUALITY


  SIBAF award 2017 - Najlepšia poisťovňa

  Počas podujatia SIBAF Fórum 2017 v bratislavskej Refinery Gallery boli už po desiaty raz ocenené najlepšie poisťovne v kategórii poistenia priemyselných a podnikateľských rizík a kategórii najlepšia poisťovňa v havarijnom poistení vozidiel. Anketu SIBAF Award® Najlepšia poisťovňa vyhlasuje Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP).

  viac

  Čo sa deje keď komunikujete s operátom asistenčnej služby?

  Viete čo sa deje ak Váš klient je v sitácii keď chce využiť asistenčnú službu, ktorú má dojednanú v rámci poistenia?
  Spoľahnite sa na svojho partnera pri riešení poistnej udalosti.

  Páni Vladimír Fuchs a Jurij Kostaš zo spoločnosti Europ Assistance Vám na SIBAF forum 2017 predstavia zákulisie práce asistenčnej služby.

  viac

  Spoznaj nových obchodných partnerov na SIBAF forum 2017

  Veríme, že ak sa budeme v témach sprostredkovania poistenia vzdelávať, spoločne napredovať a diskutovať, dokážeme posunúť vpred nielen seba samých a našu vlastnú prácu, ale dosiahnuť aj vyššiu spokojnosť a lepší pocit zo služieb pre našich klientov.

  viac

  Praktický pohľad na vykazovacie povinnosti finančných sprostredkovateľov vo vzťahu k NBS

  V prvej polovici roka 2017 Národná banka Slovenska (NBS) oslovila všetkých samostatných finančných agentov (SFA) a zaslala im na vyplnenie tzv. kvartálne hlásenie. Reakcia bola „búrlivá“, čo viacerí SFA považovali tento výkaz za dodatočnú záťaž.

  viac

  Poistenie škôd vzniknutých následkom neopatrného zaobchádzania s osobnými údajmi

  Aké kroky vedú k vypracovaniu ponuky zo strany poisťovne?

  Poisťovňa zhodnotí mieru súladu s predpismi o GDPR a zároveň skúma expozíciu voči jednotlivým regulátorom v rámci krajín EÚ a mimo EÚ. V oblasti technickej pripravenosti sa hodnotia technické a organizačné opatrenia v oblasti bezpečnosti siete. Klient si môže vybrať výšku limitu na ktorý sa chce poistiť. Výška poistného záleží aj od predmetu činnosti, dosiahnutého obratu poisteného subjektu a limitu poistného plnenia.

  Čo to znamená v praxi?

  viac

Celoroční partneri SIBAF