AKTUALITY


  Praktický pohľad na vykazovacie povinnosti finančných sprostredkovateľov vo vzťahu k NBS

  V prvej polovici roka 2017 Národná banka Slovenska (NBS) oslovila všetkých samostatných finančných agentov (SFA) a zaslala im na vyplnenie tzv. kvartálne hlásenie. Reakcia bola „búrlivá“, čo viacerí SFA považovali tento výkaz za dodatočnú záťaž.

  viac

  Poistenie škôd vzniknutých následkom neopatrného zaobchádzania s osobnými údajmi

  Aké kroky vedú k vypracovaniu ponuky zo strany poisťovne?

  Poisťovňa zhodnotí mieru súladu s predpismi o GDPR a zároveň skúma expozíciu voči jednotlivým regulátorom v rámci krajín EÚ a mimo EÚ. V oblasti technickej pripravenosti sa hodnotia technické a organizačné opatrenia v oblasti bezpečnosti siete. Klient si môže vybrať výšku limitu na ktorý sa chce poistiť. Výška poistného záleží aj od predmetu činnosti, dosiahnutého obratu poisteného subjektu a limitu poistného plnenia.

  Čo to znamená v praxi?

  viac

  Zverejnený program a spustená registrácia

  Digitalizácia vo výraznej miere zasahuje aj sektor poisťovníctva a sprostredkovania poistenia. Program podujatia SIBAF forum 2017 má za cieľ poukázať na súčasné faktory a prvky technologického vývoja, ktoré už ovplyvňujú a vo výraznej miere budú ovplyvňovať náš sektor a našu každodennú činnosť.

  viac

  Implementácia smernice IDD prináša zmeny pre sprostredkovateľov poistenia

  Implementačným zmenám novely zákona 186/2009 o Finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve sa bude na SIBAF forum 2017 venovať programový blok

  viac

  Naštudujte si základnú terminológiu GDPR a Cyber

  Pre registrovaných účastníkov na podujatie SIBAF forum 2017 budeme po registrácii zverejňovať študijné materiály, ktoré im pomôžu zorientovať sa v téme.
  Následne by im to malo pomôcť na základe vysvetlení a príkladov z praktickej stránky lepšie pochopiť implementáciu  GDPR pre vlastnú potrebu SFA a PFA, resp. vo vzťahu s sprostredkovaniu produktov typu Cyber poistenie.

  viac

Celoroční partneri SIBAF