AKTUALITY


  Vzdelávanie sprostredkovateľov poistenia

  Ďalšie z podujatí z oblastí vzdelávania sprostredkovateľov poistenia predovšetkým z oblasti neživotného poistenia SIBAF ws 2017 sa uskutoční 6. júna 2017 v hoteli Zochova chata v lokalite Malých Karpát nad mestom Modra.

  viac

  Implementácia IDD - aktuálne informácie

  V rámci podujatia SIBAF forum 2016 sa uskutočnila panelová diskusia so zástupcami zainteresovaných subjektov, ktorých sa implementácia smernice o distribúcii poistenia tzv. IDD týka. V diskusii zazneli vyjadrenia predstaviteľov NBS, a asociácií AFIS, SLASPO a SASP k pozitívam a nedostatkom súčasnej právnej úpravy sprostredkovania poistenia prostredníctvom zákon a186/2009.

  viac

  SIBAF forum 2016 – vyhodnotenie

  Viac ako 15 bodov odborného programu, 25 prednášajúcich. Miesto, kde bolo možné stretnúť obchodných partnerov, kolegov z branže, získať vedomosti a skúsenosti, aktuálne informácie o dianí na poistnom trhu. Spolu 270 účastníkov, z toho 185 zástupcov z 83 spoločností vykonávajúcich činnosť  v oblasti sprostredkovania poistenia, pôsobiacich na rôznych pozíciách (najmä konatelia, sprostredkovatelia poistenia, odborní garanti). 70 pracovníkov poisťovní, riaditelia, členovia predstavenstiev, pracovníci maklérskych úsekov. 15 účastníkov zo spoločností pôsobiacich na trhu sprostredkovania poistenia (advokáti, účtovní, daňoví poradcovia, IT špecialisti, pracovníci NBS).

  viacCeloroční partneri SIBAF

banner-900x250px-partner