13 sep

Zverejnený program a spustená registrácia

Digitalizácia vo výraznej miere zasahuje aj sektor poisťovníctva a sprostredkovania poistenia. Program podujatia SIBAF forum 2017 má za cieľ poukázať na súčasné faktory a prvky technologického vývoja, ktoré už ovplyvňujú a vo výraznej miere budú ovplyvňovať náš sektor a našu každodennú činnosť. Na technologický pokrok reaguje aj legislatíva vo forme úpravy zákona o ochrane osobných údajov, ktorého režim nesie v sebe potenciálne finančné riziká pre podnikateľov pri jeho porušení. Na strane druhej, sa ako príležitosť pre náš sektor v tejto oblasti javí rozvoj poistného odvetvia tzv. cyber poistenia, ktoré sa zaoberá rizikami vyplývajúcimi z porušení zásad ochrany osobných údajov a tiež počítačovej kriminality. Ako na to, aby sme mali v poriadku dáta vo vlastnej firme a vedeli v tejto oblasti poskytovať poradenstvo v rámci cyber poistenia  aj klientom?

Novela zákona 186/2009 je implementáciou smernice IDD, ktorá má vstúpiť do platnosti na začiatku budúceho roka. Čo prinesie? Ako ovplyvní činnosť sprostredkovateľa poistenia?

Dohľad zo strany Národnej banky Slovenska reaguje na pochybenia dohliadaných subjektov a vytvára nástroje na včasnú identifikáciu neštandartného správania sa sprostredkovateľov poistenia. Sú tieto nástroje prínosom pre zúčastnené strany? Kde je priestor na ich vyššiu efektivitu?

Aj keď v rámci kontaktu s poisťovňami čoraz častejšie naši klienti a aj my ako sprostredkovatelia komunikujeme s „robotmi“ na SIBAF forum stále stretnete ľudí, ktorí majú inšpiratívne poznatky a sú ochotní o nich viesť diskusiu a zdieľať ich.

Teším sa na stretnutia na SIBAf forum 2017,

Martin Sinčák

Program a registrácia:

https://registracia.sibaf.sk/