10 nov

Tibor Bôrik: Poradenstvo je súčasťou sprostredkovania poistenia

“Poradenstvo je integrálnou neoddeliteľnou súčasťou sprostredkovania poistenia. Neviem si predstaviť, ako by niekto mohol sprostredkovať poistenie, ak by nemal informácie od klienta, ktoré riziká hrozia, nevedel porovnať podmienky a nevedel klientovi priniesť nejaký doklad, ktorý hovorí o tom, aká výška poistenia je primeraná a aké riziká sú optimálne.”

n Bôrik, osobnosť SIBAF 2010, rozprával o novele zákona 186/2009 a implementácii smernice IDD.

Keď vkročil do miestnosti, ako aj počas celej jeho prezentácie, bolo zvláštne ticho. Všetci ho počúvali, akiste preto, lebo vedeli, že má čo povedať. Samozrejme, mal.

Na historických faktoch poukázal na zásadnú vec: “Poradenstvo je integrálnou neoddeliteľnou súčasťou sprostredkovania poistenia. Neviem si predstaviť, ako by niekto mohol sprostredkovať poistenie, keď by nemal informácie od klienta, ktoré riziká hrozia, keby nevedel porovnať podmienky, keby nevedel klientovi priniesť nejaký doklad, ktorý hovorí o tom, aká výška poistenia je primeraná a aké riziká sú optimálne.”

Viete, kedy vlastne vzniklo poradenstvo? V čase, kedy obchodníci prevážali svoj tovar do zámoria a keďže, samozrejme, vznikali škody, tak si ho chceli zabezpečiť poisťovníctvom. Služba poistenia tovaru prepravovaného loďou bola aktuálna, ale poistené mohlo byť len to, čo bolo vymenované v poistnej zmluve. “Obchodníci, pochopiteľne, nemali šancu vymenovať všetky riziká, preto na to potrebovali špecialistu,” povedal pán Bôrik, “Títo špecialisti – poradcovia získavali informácie rôznym spôsobom, napríklad navštevovali kaviarničky, do ktorých si chodili sadať kapitáni, zapisovali si, čo počuli, a tak podľa rozličných cieľových krajín vedeli napokon vymenovať riziká.” Takže už vtedy bolo poradenstvo absolútnym základom poisťovníctva: “Toto je základná podstata, ktorá sa nemení a musíme dbať na to, aby sa ani v budúcnosti nemenila.”

Ako dodal, takto to prezentovali aj Ministerstvu financií SR v hromadnej pripomienke – prvej hromadnej pripomienke v oblasti poisťovníctva na Slovensku. Zatiaľ bezvýsledne, avšak pán Bôrik je presvedčený o tom, že vyvíjať spoločenský tlak je viac ako nutné. Upozornil na to, že poisťovníctvo nie je predaj, ale dojednanie produktu na mieru šitého klientovi. A práve v tom spočíva dôležitosť sprostredkovateľov – poradcov. Ďalej upozornil na to, že v poisťovníckom segmente nejde o peniaze, že nemá finančný, ale technický charakter. Prípadná zodpovednosť za riziká je síce vyplácaná v peniazoch, avšak poistenie sa netýka peňazí, ale rizík, ktoré vyplývajú z nejakej aktivity, pracovnej činnosti ap. Má teda skôr technický charakter. “A preto som toho názoru,” zdôraznil pán Bôrik, “že poisťovníctvo treba v legislatíve výrazne oddeliť od finančníctva. Vždy, aj v minulosti, aj za socializmu, bolo peňažníctvo a poisťovníctvo. A tak je to správne.”

Ak mal ktorýkoľvek z na SIBAF fóre prítomných sprostredkovateľov niekedy pocit, že je takmer zbytočným článkom reťazca, pán Bôrik mu to celkom určite vyhovoril. Poukázal nielen na to, že správna identifikácia rizika je viac ako dôležitá, ale že je to doslovne až umenie.

Ďakujeme.