07 okt

Spoznaj nových obchodných partnerov na SIBAF forum 2017

Veríme, že ak sa budeme v témach sprostredkovania poistenia vzdelávať, spoločne napredovať a diskutovať, dokážeme posunúť vpred nielen seba samých a našu vlastnú prácu, ale dosiahnuť aj vyššiu spokojnosť a lepší pocit zo služieb pre našich klientov.

Ako isto viete, na SIFAB Fóre môžete už tradične stretnúť množstvo zaujímavých ľudí z poisťovacej branže.

Na pôde bratislavskej Refinery Gallery sa stretneme v pestrom, ale jasnom tematickom zložení – sprostredkovatelia poistenia, pracovníci poisťovní, NBS a odbornej verejnosti, ktorá úzko spolupracuje so sektorom poistenia.

Všetci spoločne budeme môcť diskutovať utužovať vzťahy, konzultovať, vzdelávať sa, konfrontovať skúsenosti či rozvinúť nové obchodné príležitosti.

Zo strany poisťovateľov navyše v bohatom profesijnom zoskupení – upisovatelia rizík, likvidátori poistných udalostí, riaditelia, členovia predstavenstiev poisťovní  a ďalší, s ktorými možno často neprichádzate do kontaktu.

Prezentačné miesta partnerov SIBAF forum 2017

s osobným zastúpením ich pracovníkov sú stabilnou súčasťou podujatia.

V ich príjemnom prostredí si budete môcť vypiť kávu a vypočuť množstvo zaujímavých informácií o novinkách a aktuálnom dianí v jednotlivých spoločnostiach.

Dovidenia na SIBAF forum 2017