SIBAF workshopy & semináre 2017

Určené pre Odborné vzdelávanie určené najmä pre pre sprostredkovateľov, risk manažérov, konateľov, odborných garantov z radov finančných agentov v sektore poistenia a zaistenia. Vhodné pre stredne pokročilých a skúsených sprostredkovateľov poistenia.

Program je ako zvyčajne rozdelený do dvoch miestností s kapacitou, ktorá bude zodpovedať forme seminárov.

Vo veľkej miere sa budeme rozprávať o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Speakrom pre úvodnú teoretickú časť témy bude pán Petr Záruba, autor niekoľkých publikácií na túto tému. Nepôjde iba o teóriu, budú rozobrané aj prípadové štúdie škôd z praxe.

Likvidátori poistných udalostí nám budú prezentovať prípadové štúdie aj tých škodových udalostí, v prípade ktorých k odškodneniu klienta nedošlo. Priamo na mieste sa dozvieme, prečo nebol klient odškodnený, a teda na čo dbať v obdobných prípadoch pri koncipovaní poistného krytia pre klienta.

Ďalšie témy užitočné pre odbornú spôsobilosť poisťovacieho makléra.

prazdny riadok..

Podujatie je zaradené do programu osobitného finančného vzdelávania (OFV) pre stredný a vyšší stupeň v sektore poistenia a zaistenia Slovenskej asociácie sprostredkovateľov poistenia (SASP).

  • Program
  • Registrácia
  • Miesto

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Miestnosť A      (kapacita 90 účastníkov) STIAHNI PROGRAM v PDF

Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom  – časť I. a II.

Petr ZÁRUBA

prazdny riadok

Chybné lakovanie autosedačky – škoda v rámci dodávateľského reťazca

Milan ČERNÁK, ČSOB Poisťovňa

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pád mostnej konštrukcie v dôsledku  vadného projektu

Michal MÁJEK, KOOPERATIVA poisťovňa

prazdny riadok

Sanácia po požiari, príčina požiaru – vadný výrobok

Mária Kubínová, Sanac

prazdny riadok

Ako poisťovne pomáhajú udržať motivovaných a zdravých zamestnancov

– Meniaca sa demografická situácia. Starnúci zamestnanci a nedostatočný počet kvalifikovaných mladých pracovníkov.

– Eliminovanie úrazov a ochorení  / poistných udalostí prostredníctvom zlepšovania pracovného prostredia a aktivít zameraných na prevenciu

Adrian STREČKO,  Metlife

prazdny riadok

Chybná montáž stabilného hasiaceho zariadenia – prípadová štúdia

Peter ČECHO, Allianz – Slovenská poisťovňa

prazdny riadok

Zhrnutie tém programu

Aktuálne otázky vývoja trhu a legislatívy v sprostredkovaní poistenia

Diskusia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . Miestnosť B      (kapacita 30 účastníkov)

Kontrola zneužitia citlivých údajov vs. právo na súkromie z pohľadu manažmentu spoločnosti

– úskalia výkonu kontroly zneužitia citlivých informácií prostredníctvom zásahov do súkromia kontrolovaných osôb v praxi

– aktuálna rozhodovacia prax súdov v tejto oblasti

– kľúčové zmeny z Nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) týkajúce sa sprísnenia podmienok kontroly zamestnancov

Peter BAK, Maria NEMCOVA

BAK & PARTNERS

prazdny riadok

Poistenie zodpovednosti za škodu bezpilotných lietajúcich prostriedkov – „dronov“

– Platná legislatíva

– Prevádzkovanie vzdušného priestoru SR

– Požiadavky  Dopravného úradu

Martin NEMEČEK, Dopravný úrad

prazdny riadok

Právna ochrana   – prípadové štúdie riešenia škodových udalostí

Ilja SULÍK, D.A.S. Rechtsschutz AG

prazdny riadok

Zaistenie v poistení – základy

Andrej ČERNÁK, Aon Benfield

prazdny riadok

Zdroje ionizujúceho žiarenia – riziko a poistenie

– Legislatívna úprava povinnosti poistenia zodpovednosti za škodu z výkonu činnosti prostredníctvom zdrojov ionizujúceho žiarenia

– typy zdrojov inizačného žiarenia v priemyselnom využití

– príklady škôd spôsobených zdrojmi ionizujúceho žiarenia

Zuzana REPOVÁ, Slovenský jadrový poisťovací pool

prazdny riadok

Registračný formulár:   …………..   https://registracia.sibaf.sk/

prazdny riadok

ÚČASTNÍCKE POPLATKY

Prihláška a zaplatený účastnícky poplatok:

Do 28. máj 2017

135 € za účastníka

Prihláška a zaplatený účastnícky poplatok:

od 29. máj – 6. jún 2017 … 160 € za účastníka

Všetky ceny sú vrátane DPH

Fakturačné údaje:

Číslo účtu: 2624712312/1100 peňažný ústav Tatra banka IBAN: SK29 1100 0000 0026 2471 2312

Variabilný symbol pre firmy a SZČO: IČO

Variabilný symbol pre FO: mobil tel. čislo v tvare 09XX XXXXXX

PODMIENKY REGISTRÁCIE

Hotel Zochova chata

Piesok 4015/ B7, 900 01 Modra, Slovenská republika

GPS: 48° 22′ 54″ N, 17° 16′ 38″ E

Ubytovanie:

V prípade záujmu o ubytovanie v rámci konania konferencie je možné využiť ponuku hotela hotela Zochova chata v dňoch od 5/6/2017 do 7/5/2017

Cena ubytovania:

108 € / deň – jednoposteľová izba s raňajkami

129 € / deň – dvojposteľová izba s raňajkami

Ponuka hotela platí pre registrovaných do 31.5.2017

V rámci registrácie je potrebné uvedenú požiadavku napísať do kolónky poznámka dátum ubytovania od – do


  • História
  • 2015

SIBAF workshopy & semináre 2015

19. máj 2015 Austria Trend Hotel Bratislava

Prevažnú časť zo 120 účastníkov tvorili predovšetkým zástupcovia sprostredkovateľov poistenia. Odborný program prebiehal paralelne v 2 miestnostiach, bol zameraný predovšetkým na praktické prípady, s ktorými sa vo svojej činnosti stretávajú pracovníci sproastredkovateľov poistenia (riaditelia, konatelia, odborní garanti, rizikoví manažéri, makléri).

_DSC8224 _DSC8224 _DSC8224

Poistné udalosti neživotné poistenie Zadretie motora automobilov ako následok škodovej udalosti. Marek Vereb, QBE Insurance Podpoistenie nehnuteľnosti a jeho následky Martin Filla, HDI Versicherung Martin Fučík, Generali Poisťovňa

Zodpovednosť finančného sprostredkovateľa poistenia Pochybenia, ktoré môžu viest k vzniku nároku na náhradu škody zo strany klienta. Význam informačnej povinnosti pre sprostredkovateľa. Odporučenie sprostredkovateľa, zásadný bod informačnej povinnosti. Ivan Loula, AIG Europe, Oliver Borko, Assure

Výstavba, Financovanie, Poistenie, Riziká v Developmente Vplyv hypotekárneho trhu na dopyt po bývaní. Scenáre možného vývoja dostupnosti hypoték v budúcnosti. Poistenie financovanej nehnuteľnosti – čo zobrať do úvahy. Developerský v projekt v praxi (jeho riziká a poistenie) Juraj Suchánek, Inštitút urbánneho rozvoja Ľuboš Čema, IURIS INVEST Ján Porazík, SOPHISTIC Pro Finance Marian Bátovský, QBE Insurance

Zaujímavé judikáty slovenských súdov z poistného trhu Vysvetlenie a diskusia o judikátoch týkajúcich sa slovenského poistného trhu. Pavol Rohutný, AK Rohutný a spol.

_DSC8470 _DSC8506 _DSC8624

Systém internej kontroly SFA Identifikácia kľúčových bodov – rizík, SFA Nastavenie efektívneho systému internej kontroly a jeho uplatňovanie (malá, veľká firma) Vladimír Matuščin, INSIA

Mediálna komunikácia sprostredkovateľa poistenia Mediálna prítomnosť makléra, má zmysel? Ako sa prezentovať v médiách? Ako pracovať s pretlakom informácií v médiách Ľuboslav Kačalka, TREND, Zuzana Voštenáková, opoistení.sk, Richard Jajcay, TASR

Poisťovací maklér vyberá poisťovacieho makléra Definovanie oblastí, ktoré sú dôležité z pohľadu klienta pri výbere poisťovacieho makléra. Kritériá klienta na výber poisťovacieho makléra. Michal Bučko, Broker House

Kto je poisťovací maklér? Čo charakterizuje poisťovacieho makléra ako profesiu. Rozdiel medzi poisťovacím agentom, poradcom a maklérom. Legislatívne členenie sprostredkovateľov poistenia a ich súvis s profesiou poisťovací maklér. Martin Sinčák, SASP

_DSC8224 _DSC8224 _DSC8224