SIBAF forum 2016

  SIBAF forum 2016 je opäť miestom, kde v rámci príjemnej atmosféry môžte načerpať vedomosti, SIBAF Forum 2015 banner-square-300x300px-static
  praktické skúsenosti a kontakty potrebné pre vašu prácu.

  Odborný program bude prebiehať súbežne v troch miestnostiach.
  V hlavnej miestnosti, s kapacitou cca 200 účastníkov, zaznejú témy, ktoré sa týkajú aktuálnych informácií, trendov a otvorených otázok majúcich vplyv na oblasť sprostredkovania poistenia resp. finančného sprostredkovania.

  Vo vedľajších miestnostiach, s kapacitou 70 resp. 30 účastníkov, je program zameraný na získanie praktických skúseností v rámci workshopov a prezentácií prípadových štúdií najmä pre konateľov, odborných garantov, sprostredkovateľov poistenia.
  Jednotlivé body programu v týchto miestnostiach sú zaradené do programu osobitného finančného vzdelávania SASP. Za ich absolvovanie bude vystavený certifikát OFV.

  Na SIBAF forum 2016 v rámci networkingovej zóny s prezentačnými miestami partnerov sa stretnete s obchodnými partnermi a môžte rozvinúť kontakty s ľuďmi pôsobiacimi naprieč celou škálou profesií, ktoré prichádzajú do kontaktu s problematikou sprostredkovania poistenia.

  SIBAF award 2016
  V rámci programu v miestnosti A budú v popoludňajších hodinách oficiálne vyhlásené výsledky ankety SIBAF award 2016.

  • Program
  • Registrácia
  • Miesto

  STIAHNUT PROGRAM v PDF

   
    Miestnosť A   Miestnosť B – 70 účastníkov   Miestnosť C – 25 účastníkov
  9.15

  9.30

  Otvorenie SIBAF forum 2016

  Michaela Chebeňová, prezidentka SASP

     
  9.30

  10.00

  Aktuálny stav a trendy v poistení  a sprostredkovaní poistenia v SR

  Dušan Smoleňák, MSIG Insurance Europe

   

   9.30

  10.00

   Finančná analýza – Minimálne znalosti poisťovacieho makléra

  účtovná závierka, základné typy finančných ukazovateľov a ich interpretácia

  vysvetlenie na príkladoch konkrétnych typov spoločností

  diskusia k vypĺňanii dotazníka prerušenia prevádzky vybraných poisťovní

  Ivan Paule, TPA Horwath

   
  10.15

  11.15

  Informatizácia v poisťovniach a činnosť SFA, príležitosti a nástrahy

  Panelová diskusia

  Marian Zelko, Generali

   Ján Kusý, AXA

  Andrej Borot, Univerzálna maklérska spoločnosť / GrECo

  Jaroslav Mikulič, Assure

  Moderátor: Vladimír Cvik,  Netfinancie

  10.15

  11.00

  Zabezpečenie proti krádeži / dvere

  Praktická ukážka bezpečnostných dverí Sherlock a definícií a rozsahu poistného krytia pre riziko krádež

  Marek Vöröš, Colonnade Insurance

   

  10.15

  11.00

  Konkurenčné konanie vybraných osôb a možnosti jeho obmedzenia

  zákonné a zmluvné spôsoby obmedzenia konkurenčného konania vo vzťahu k  vybraným osobám

  analýza problémov a dôvodov neplatnosti konkurenčných doložiek na prípadoch z praxe

  stanovenie pravidiel, vhodných pre dojednanie platnej konkurenčnej doložky

  Mária Nemcová, Peter Bak

  BAK & PARTNERS

  PLNE OBSADENÉ

  11.45

  12.45

  Implementácia IDD – výzva pre trh finančného sprostredkovania

  Panelová diskusia

  NBS, SLASPO, AFISP, SASP

  Moderátor: Ľuboslav Kačalka, ekonomický novinár

  11.45

  12.30

  Požiarne deliace konštrukcie a ich vplyv na oddelenie požiarnych komplexov

  definícia jednotlivých typov deliacich konštrukcií

  praktická ukážka protipožiarnych dverí HASIL a ich vlastností

  Tomáš Tragan, Renomia

   
     

   

  13.00

  13.45

  Sanácia škôd v priemyselných objektoch

  sanácie v priemyselných spoločnostiach s poistením prerušenia prevádzky

  efektívne odstraňovanie následkov škody vs. náklady poistnej udalosti

  Michal Straka, SANAC

  Skupinové životné poistenie pre zamestnancov

  segmentácia trhu a súčasné trendy

  príprava ponuky a správa benefitného programu z pohľadu sprostredkovateľa

  príklady poistných udalostí, prehľad rizík a výluk

  Adrian Strečko, METLIFE

  13.00

  13.30

  Sprostredkovanie poistenia, verejné obstarávanie a konflikt záujmov

  nová právna úprava zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu sprostredkovania poistenia

  náčrt situácií, v ktorých môže dochádzať ku konfliktu záujmov, a možností ako konfliktu záujmov účinne prechádzať

  odporúčané postupy v prípadoch, kedy konflikt záujmov nastal

  Marcel Drgon, Böhm & Partners

  PLNE OBSADENÉ

  14.15 14.45 SIBAF award 2016

  Vyhlásenie výsledkov ankety

  14.15

  14.45

  Porovnateľnosť produktov životného poistenia

  Tomáš Kročian,Broker Consulting

  14.15

  14.45

  Poistenie pohľadávok, záručné poistky – aktuálne trendy

  jednoduchší prístup k úverovým zdrojom

  alternatíva k neplatobným bankovým zárukám

  ukážka praktických príkladov

  Marek Gašparík, KUPEG úvěrová pojišťovna

  PLNE OBSADENÉ

  15.00

  15.30

  Vybrané aktuálne problémy z praxe PZP

  Poisťovať  PZP (všetky) pracovné stroje alebo len niektoré ?

  Regresné právo SKP

  Rozsudok NS SR  –  je poisťovňa pasívne legitimizovaná v žalobách  o náhradu nemajetkovej ujmy ?

  Imrich Fekete, SKP

  15.00

  15.40

  Forma a prostriedky kontroly činnosti  PFA

  z pozície odborného garanta

  Martina Klačmanová, Finportal

   
  15.50

  16.20

  Finančné sprostredkovanie a ochrana spotrebiteľa

  úloha finančného agenta pri uzatváraní zmluvy o finančnej službe so spotrebiteľom.

  čo by finančný agent rozhodne robiť nemal a naopak, čo je vhodné, aby urobil

  zhrnutie skúseností z doterajších mystery shoppingov vykonaných dohľadom NBS

  Roman Fusek, NBS

  15.50

  16.10

  Predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu

  pojem a druhy zodpovednosti

  predpoklady vzniku zodpovednosti v kontexte zodpovednostného poistenia

  poistenie zodpovednosti v praxi a relevantná súdna judikatúra

  Ján Ďurkovič, ČSOB Poisťovňa

   
  16.20

  16.30

  Ukončenie podujatia    

  Registračný formulár:……………. https://registracia.sibaf.sk/

  ÚČASTNÍCKE POPLATKY

  Prihláška a zaplatený účastnícky poplatok:

  Do 5. októbra 2016

  95 € za účastníka

  85 € za účastníka pri 2 účastníkoch z jednej spoločnosti*

  75 € za účastníka pri 3 a viac účastníkoch z jednej spoločnosti*

  * vzťahuje sa na jednu spoločnosť (IČO) a jednu vystavenú fa za účasť na podujatí

  Prihláška a zaplatený účastnícky poplatok:

  od 6. – 12. októbra 2016 … 120 € za účastníka

  Všetky ceny sú vrátane DPH

  Fakturačné údaje:

  Číslo účtu: 2624712312/1100 peňažný ústav Tatra banka IBAN: SK29 1100 0000 0026 2471 2312

  Variabilný symbol pre firmy a SZČO: IČO

  Variabilný symbol pre FO: mobil tel. čislo v tvare 09XX XXXXXX

  PODMIENKY REGISTRÁCIE

  Refinery Gallery Bratislava

  Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, Slovenská republika

  SIBAF forum 2016_ref-gallery_mapa

  Parkovanie:

  V priestoroch Refinery Gallery s dostatočnou kapacitou pre všetkých účastníkov

  Ubytovanie:

  V prípade záujmu o ubytovanie v rámci konania konferencie je možné využiť ponuku hotela Austria Trend Hotel Bratislava v dňoch od 11/10/2016 do 13/10/2016

  Cena ubytovania:

  85 € / deň – jednoposteľová izba s raňajkami

  95 € / deň – dvojposteľová izba s raňajkami

  vrátane dopravy do Refinery Gallery a späť do hotela prostredníctvom shuttle bus

  Ponuka hotela platí pre registrovaných do 5.10.2016

  V rámci registrácie je potrebné uvedenú požiadavku napísať do kolónky poznámka dátum ubytovania od – do

  CELOROČNÍ PARTNERI
  allianz_logo logo-200x100-colonnadelogo-200x100-csobdefend_logogenerali_logo logo-200x100-metlife sanac_logo

  PARTNERI
  axa_logohdi_logomsig_logouniqa_logo

   

  MEDIÁLNY PARTNER
  opoisteni_logo