17 aug

SIBAF forum 2017 vám objasní problematiku GDPR

GDPR a Cyber Insurance je téma, ktorá v našom segmente rezonuje a bude rezonovať čoraz viac. Súvisí to s novými legislatívnymi úpravami, ktoré sa dotknú mnohých – aj malých či stredných – podnikateľov. Nakoľko ide o ochranu osobných údajov vo (nielen) virtuálnom prostredí, nás, poisťovacích maklérov, sa téma týka v značnej miere. Aj malé pochybenie môže mať za následok veľké dôsledky. Spoločne sa preto na tému pozrieme komplexne, nasledovne: Pomerne náročnej téme sme sa rozhodli venovať primeraný priestor na získanie informácií z každej jej stránky, ako aj na diskusiu. Z fóra odídete na zmeny pripravení.

 1) Legislatívna stránka:

– dozviete sa, aké právne úpravy nastanú, aké sú základy zásad spracovania osobných údajov a aké úkony bude potrebné vykonať na to, aby ste požiadavky na GDPR spĺňali.

2) Technická stránka:

– etickí hackeri vám prídu odprezentovať niekoľko reálnych prípadov z Čiech a Slovenska, ktoré vás presvedčia o tom, že problémy s hackingom v spoločnostiach aj u nás naozaj existujú. Okrem iného naživo uvidíte, ako možno hacknúť mobil. Dostanete množstvo odporúčaní, ako tému GDPR v cyber prostredí uchopiť.

3) Poistenie rizika:

– dozviete sa, aký je momentálne poskytovaný rozsah poistného krytia a aké sú na cyber poistenie podmienky. Zistíte, či ste tým samostatným finančným agentom, ktorého sa problematika implementácie GDPR osobne týka.

4) Zdieľanie skúseností:

– zaujímavý bude aj príspevok pani Stelly Giordano, ktorá bude prezentovať praktické skúsenosti zo Spojených štátov amerických, kde implementácia GDPR prebehla už pred rokmi.

Snahou SIBAF fóra bude priniesť čo najviac príkladov z praxe, na základe ktorých je možné problematiku lepšie pochopiť. Tiež sa budeme snažiť trochu poupraviť mierne nadnesené správy z médií, ktoré vytvárajú čiastočne skreslený obraz o téme.

Rezervujte si termín 12. október 2017 a poďte s nami diskutovať aj o tejte dôležitej téme.