PARTNERSTVO

SIBAF Fórum a SIBAF Semináre sú najvýznamnejšie stretnutia odbornej verejnosti zamerané na zvyšovanie odbornej spôsobilosti v oblasti sprostredkovania poistenia v SR.

Podporou podujatí SIBAF Fórum a SIBAF Semináre získate:
Možnosť aktívnej prezentácie služieb a produktov vašej spoločnosti na jednom mieste v rámci stretnutí odborníkov z oblasti poistenia.

Zvýšenie povedomia o produktoch, službách spoločnosti ako partnera podujatia SIBAF.

Podpora sprostredkovateľov poistenia / poisťovacích maklérov
Organizátori podujatia SASP a SARM sú neziskové organizácie. Zisk z organizácie podujatí SIBAF Fórum a SIBAF Semináre je opäť investovaný do vzdelávania sprostredkovateľov poistenia pôsobiacich na slovenskom poistnom trhu.