O SIBAF

Odbornosť sprostredkovateľov poistenia je faktorom, ktorým sa odlišuje dobrý sprostredkovateľ od sprostredkovateľa chabého. V rámci podujatí konaných pod hlavičkou SIBAF prebieha vzdelávanie sprostredkovateľov poistenia, ktorí pôsobia predovšetkým v rámci neživotného poistenia. Vzdelávanie, zvyšovanie odbornej spôsobilosti prebieha najmä prostredníctvom seminárov, workshopov a diskusií.

Koncepčnú a tématickú stránku vzdelávania zabezpečujú profesionáli združení v profesijných združeniach SASP (Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve) a SARM (Slovenská asociácia rizikového manažmentu). Témy sú vyberané tak, aby sa zaoberali teoretickou aj praktickou stránku poistenia a rizikového manžmentu, so zameraním činnosť poisťovacích maklérov, tj. sprostredkovateľov poistenia pôsobiach v oblasti neživotného poistenia, segmente podnikateľských a priemyselných rizík. Prednášajúci sú ľudia, ktorí dlhoročne pôsobia v oblasti poisťovníctva a ďalších oblastiach, ktoré vzhľadom povahu poistenia ako nástroja na riadenie rizika, úzko súvisia. Jedná sa o súdnych znalcov, právnikov, účtovníkov, aktuárov, rôzne technické profesie, zástupcov NBS ako regulátora trhu, zástupcov štátnej správy.

Spätnú väzbu na poskytovateľov poistných produktov, poisťovne, ktorú prenášajú sprostredkovatelia poistenia od svojich klientov, vyhodnocujeme v rámci ankety SIBAF award. Keďže si vysoko ceníme prácu ľudi, ktorí vysokou mierou prispeli a prispevajú k rozvoju poisťovníctva, udeľujeme od roku 2010 v rámci SIBAF award ocenenie Osobnosť SIBAF, za celoživotný prínos pre oblasť poisťovníctva.

SIBAF ako Fórum sprostredkovateľov poistenia sa prvýkrát konalo v roku 2005. Následné roky preukázali životaschopnosť tohto podujatia, jednak zo strany zvyšujúceho sa počtu účastníkov a taktiež postupne narástol záujem partnerov o podporu tohto projektu. V roku 2014 sa SIBAF rozdelil na 2 konceptuálne odlišné vzdelávania a to SIBAF semináre a SIBAF Fórum. Obe tieto formy sa vzájomne koncepčne dopĺňajú a prispievajú k zvyšovaniu profesionality sprostredkovateľov poistenia, poisťovacích maklérov.

SIBAF o sibaf baner web_9-2015

Celoroční partneri SIBAF
SIBAF celorocni partneri banner-900x100px