08 jún

Ďakujeme za účasť a podporu

Ďakujeme všetkým účastníkom, vystupujúcim a partnerom za účasť a podporu na podujatí odborného vzdelávania sprostredkovateľov poistenia SIBAF workshopy & semináre 2017.

V rámci programu zazneli zaujímavé témy a užitočné informácie pre prácu poisťovacích maklérov a priestor na vzájomne obohacujúcu diskusiu.

Tešíme sa na stretnutie na podujatí SIBAF forum 2017, ktoré sa uskutoční 12. októbra v priestoroch Refinery Gallery Bratislava. O podrobnostiach Vás budeme priebežne informovať.