07 okt

Čo sa deje keď komunikujete s operátom asistenčnej služby?

Viete čo sa deje ak Váš klient je v sitácii keď chce využiť asistenčnú službu, ktorú má dojednanú v rámci poistenia?
Spoľahnite sa na svojho partnera pri riešení poistnej udalosti.

Páni Vladimír Fuchs a Jurij Kostaš zo spoločnosti Europ Assistance Vám na SIBAF forum 2017 predstavia zákulisie práce asistenčnej služby.
Navštívte miestnosť B v čase 15.00