13 nov

Aké bude postavenie sprostredkovateľov poistenia v nových, digitálnych podmienkach?

“Online dostáva svoju plnú šancu jedine za pomoci sprostredkovateľov, keď oni sami majú chuť, vôľu a dôvod posúvať klientov do online prostredia a zase šetriť svoj vzácny čas tak, aby ho mohli venovať produktom s vyššou maržou.”

Na tému digitalizácie, jej možných trendov  na SIBAF fóre 2017 diskutovali Dušan Quis z Allianz – Slovenskej poisťove, Juraj Jurčík z Generali Poisťovne a Wolfgang Friedl z poisťovne UNIQA. Read More

10 nov

Tibor Bôrik: Poradenstvo je súčasťou sprostredkovania poistenia

“Poradenstvo je integrálnou neoddeliteľnou súčasťou sprostredkovania poistenia. Neviem si predstaviť, ako by niekto mohol sprostredkovať poistenie, ak by nemal informácie od klienta, ktoré riziká hrozia, nevedel porovnať podmienky a nevedel klientovi priniesť nejaký doklad, ktorý hovorí o tom, aká výška poistenia je primeraná a aké riziká sú optimálne.” Read More

16 okt

SIBAF award 2017 – Najlepšia poisťovňa

Počas podujatia SIBAF Fórum 2017 v bratislavskej Refinery Gallery boli už po desiaty raz ocenené najlepšie poisťovne v kategórii poistenia priemyselných a podnikateľských rizík a kategórii najlepšia poisťovňa v havarijnom poistení vozidiel. Anketu SIBAF Award® Najlepšia poisťovňa vyhlasuje Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP).
Read More

18 sep

Poistenie škôd vzniknutých následkom neopatrného zaobchádzania s osobnými údajmi

Aké kroky vedú k vypracovaniu ponuky zo strany poisťovne?

Poisťovňa zhodnotí mieru súladu s predpismi o GDPR a zároveň skúma expozíciu voči jednotlivým regulátorom v rámci krajín EÚ a mimo EÚ. V oblasti technickej pripravenosti sa hodnotia technické a organizačné opatrenia v oblasti bezpečnosti siete. Klient si môže vybrať výšku limitu na ktorý sa chce poistiť. Výška poistného záleží aj od predmetu činnosti, dosiahnutého obratu poisteného subjektu a limitu poistného plnenia.

Čo to znamená v praxi? Read More

13 sep

Zverejnený program a spustená registrácia

Digitalizácia vo výraznej miere zasahuje aj sektor poisťovníctva a sprostredkovania poistenia. Program podujatia SIBAF forum 2017 má za cieľ poukázať na súčasné faktory a prvky technologického vývoja, ktoré už ovplyvňujú a vo výraznej miere budú ovplyvňovať náš sektor a našu každodennú činnosť. Read More

06 sep

Naštudujte si základnú terminológiu GDPR a Cyber

Pre registrovaných účastníkov na podujatie SIBAF forum 2017 budeme po registrácii zverejňovať študijné materiály, ktoré im pomôžu zorientovať sa v téme.
Následne by im to malo pomôcť na základe vysvetlení a príkladov z praktickej stránky lepšie pochopiť implementáciu  GDPR pre vlastnú potrebu SFA a PFA, resp. vo vzťahu s sprostredkovaniu produktov typu Cyber poistenie.
Read More