18 sep

Poistenie škôd vzniknutých následkom neopatrného zaobchádzania s osobnými údajmi

Aké kroky vedú k vypracovaniu ponuky zo strany poisťovne?

Poisťovňa zhodnotí mieru súladu s predpismi o GDPR a zároveň skúma expozíciu voči jednotlivým regulátorom v rámci krajín EÚ a mimo EÚ. V oblasti technickej pripravenosti sa hodnotia technické a organizačné opatrenia v oblasti bezpečnosti siete. Klient si môže vybrať výšku limitu na ktorý sa chce poistiť. Výška poistného záleží aj od predmetu činnosti, dosiahnutého obratu poisteného subjektu a limitu poistného plnenia.

Čo to znamená v praxi? Read More

13 sep

Zverejnený program a spustená registrácia

Digitalizácia vo výraznej miere zasahuje aj sektor poisťovníctva a sprostredkovania poistenia. Program podujatia SIBAF forum 2017 má za cieľ poukázať na súčasné faktory a prvky technologického vývoja, ktoré už ovplyvňujú a vo výraznej miere budú ovplyvňovať náš sektor a našu každodennú činnosť. Read More

06 sep

Naštudujte si základnú terminológiu GDPR a Cyber

Pre registrovaných účastníkov na podujatie SIBAF forum 2017 budeme po registrácii zverejňovať študijné materiály, ktoré im pomôžu zorientovať sa v téme.
Následne by im to malo pomôcť na základe vysvetlení a príkladov z praktickej stránky lepšie pochopiť implementáciu  GDPR pre vlastnú potrebu SFA a PFA, resp. vo vzťahu s sprostredkovaniu produktov typu Cyber poistenie.
Read More

17 aug

SIBAF forum 2017 vám objasní problematiku GDPR

GDPR a Cyber Insurance je téma, ktorá v našom segmente rezonuje a bude rezonovať čoraz viac. Súvisí to s novými legislatívnymi úpravami, ktoré sa dotknú mnohých – aj malých či stredných – podnikateľov. Nakoľko ide o ochranu osobných údajov vo (nielen) virtuálnom prostredí, nás, poisťovacích maklérov, sa téma týka v značnej miere. Aj malé pochybenie môže mať za následok veľké dôsledky. Spoločne sa preto na tému pozrieme komplexne, nasledovne: Read More

30 jún

V Nemecku si vydýchli: smernica IDD posilní nezávislosť poisťovacích maklérov

Vo štvrtok 29. júna 2017 schválil Nemecký spolkový snem zákon o transpozícii smernice IDD. Vo finiši došlo k niekoľkým zmenám návrhu v prospech poisťovacích maklérov.

Nakoniec predsa len dôjde k transpozícii smernice IDD v znení takmer „jedna k jednej“ do nemeckého právneho poriadku. Pôvodný návrh zákona z dielne spolkového ministerstva hospodárstva sa v konečnom dôsledku ešte výrazne upravoval. Read More