13 nov

Aké bude postavenie sprostredkovateľov poistenia v nových, digitálnych podmienkach?

“Online dostáva svoju plnú šancu jedine za pomoci sprostredkovateľov, keď oni sami majú chuť, vôľu a dôvod posúvať klientov do online prostredia a zase šetriť svoj vzácny čas tak, aby ho mohli venovať produktom s vyššou maržou.”

Na tému digitalizácie, jej možných trendov  na SIBAF fóre 2017 diskutovali Dušan Quis z Allianz – Slovenskej poisťove, Juraj Jurčík z Generali Poisťovne a Wolfgang Friedl z poisťovne UNIQA.

Digitalizačné procesy sú každodennou súčasťou práce poisťovní a ich pracovníkov. Je to proces zdĺhavý a personálne i finančne veľmi náročný. Teraz doň navyše vstupuje množstvo nových regulačných kritérií zo strany slovenskej či priamo európskej legislatívy. Pre poisťovne to znamená aditívne zaťaženie nielen personálne, ale v neposlednom rade finančné.

Aký proces nové regulačné kritériá brzdia a aké je postavenie sprostredkovateľov v nových podmienkach?

“Naším cieľom je zjednodušiť život – nielen klientom, ale aj sprostredkovateľom. Pre sprostredkovateľov prináša digitalizácia nové spôsoby práce,” povedal Juraj Jurčík, “efektívnu prácu s kmeňmi, s portálmi, veľmi cielený marketing, konkrétne konverzné miery ap.”

Wolfgang Friedl upozornil na to, že už dnes existujú produkty, ktoré sa predávajú takmer výhradne cez internet. Napríklad predaj PZP cez internet predstavuje približne 75 % celkového predaja. “Digitálna spolupráca s maklérmi je väčšia a väčšia,” povedal, “To, že my vám pošleme nejaký e-mail a vy si ho otvoríte, to nie je digitalizácia. Je to o množstve aplikácií, ktoré vy musíte mať a s ktorými musíte pracovať.” Na dôležitosť sprostredkovateľov v novom nastavení poukázal aj základnou premisou aktuálneho fungovania: “Klienti aktívne hľadajú informácie na internete, druhou fázou sú sprostredkovatelia a až ďalšou fázou je obchod.”

Dušan Quiz podotkol, že tlaky na jednoduchšiu a efektívnejšiu komunikáciu poisťovne nepociťujú iba od klientov, ale aj od samotných sprostredkovateľov. Zároveň podotkol, že v otázke digitalizácie a vývoja nových projektov sú veľmi inovatívni, už dnes napríklad cestovné poistenie predávajú cez robota, Borisa Bedekra, ktorého môžete vyhľadať napr. aj prostredníctvom Facebooku.

Poistenie sa však stále nepredáva online v takej miere, ako si to pred časom väčšina myslela. Napriek tomu, že v Čechách napr. má poistenie v segmente autobiznis prakticky 100%-né pokrytie – podľa slov p. Friedla – poisťovne sa zhodujú v tom, že na Slovensku to má pomalší priebeh.

“Kontakt a pocit dôvery je v tomto smere nenahraditeľný,” povedal Juraj Jurčík.

Dušan Quis pri tejto príležitosti predstavil Allianz klub, online platformu pre klientov, ktorí si v nej budú môcť vytvoriť svoje vlastné konto. Poisťovňa plánuje postupne dopracovať aj možnosť vzájomnej komunikácie, nie iba jednostranného posudzovania svojho konta zo strany klienta. A tu nastáva moment, kedy si klient bude môcť sám vybrať, či chce komunikovať s poisťovňou alebo so svojím sprostredkovateľom, ktorý mu možno aj v minulosti dané produkty odporučil.

Zároveň poukázal na to, že ešte užšia spolupráca poisťovní a sprostredkovateľov je v tomto smere viac ako žiadúca: “Online dostáva svoju plnú šancu jedine za pomoci sprostredkovateľov, keď oni sami majú chuť, vôľu a dôvod posúvať klientov do online prostredia a zase šetriť svoj vzácny čas tak, aby ho mohli venovať produktom s vyššou maržou.”