AKTUALITY


  Implementácia IDD - aktuálne informácie

  V rámci podujatia SIBAF forum 2016 sa uskutočnila panelová diskusia so zástupcami zainteresovaných subjektov, ktorých sa implementácia smernice o distribúcii poistenia tzv. IDD týka. V diskusii zazneli vyjadrenia predstaviteľov NBS, a asociácií AFIS, SLASPO a SASP k pozitívam a nedostatkom súčasnej právnej úpravy sprostredkovania poistenia prostredníctvom zákon a186/2009.

  viac

  SIBAF forum 2016 – vyhodnotenie

  Viac ako 15 bodov odborného programu, 25 prednášajúcich. Miesto, kde bolo možné stretnúť obchodných partnerov, kolegov z branže, získať vedomosti a skúsenosti, aktuálne informácie o dianí na poistnom trhu. Spolu 270 účastníkov, z toho 185 zástupcov z 83 spoločností vykonávajúcich činnosť  v oblasti sprostredkovania poistenia, pôsobiacich na rôznych pozíciách (najmä konatelia, sprostredkovatelia poistenia, odborní garanti). 70 pracovníkov poisťovní, riaditelia, členovia predstavenstiev, pracovníci maklérskych úsekov. 15 účastníkov zo spoločností pôsobiacich na trhu sprostredkovania poistenia (advokáti, účtovní, daňoví poradcovia, IT špecialisti, pracovníci NBS).

  viac

  Výsledky ankety SIBAF award 2016

  Nezávislí odborníci z radov sprostredkovateľov neživotného poistenia  v ankete  SIBAF® award  2016 ocenili   najlepšie  poisťovne v kategórii poistenia priemyslu a podnikateľov a  v kategórii havarijného  poistenia.

  viac

Povedali o SIBAF

„Bolo to veľmi inšpiratívne a zaujímavé sa pozrieť na všetky strany – maklér, poisťovňa a klient na jednom mieste a počuť ich pohľad na vzájomnú spoluprácu a komunikáciu“
„Možnosť zúčastniť sa na seminári pre mladých začínajúcich maklérov by som vyzdvihol obzvlášť. Mal som možnosť vidieť systém fungovania a spôsob rozmýšľania v iných maklérskych spoločnostiach. Zároveň som spoznal množstvo nových ľudí.!
Celoroční partneri SIBAF
SIBAF celorocni partneri banner-900x100px