AKTUALITY


  SIBAF forum 2016 program zverejnený / prebieha registrácia

  SIBAF forum 2016 je opäť miestom, kde v rámci príjemnej atmosféry môžte načerpať vedomosti,
  praktické skúsenosti a kontakty potrebné pre vašu prácu.

  Odborný program bude prebiehať súbežne v troch miestnostiach.
  V hlavnej miestnosti, s kapacitou cca 200 účastníkov, zaznejú témy, ktoré sa týkajú aktuálnych informácií, trendov a otvorených otázok majúcich vplyv na oblasť sprostredkovania poistenia resp. finančného sprostredkovania.

  viac

  SIBAF forum 2016 - nové priestory, viac tém. Rezervujte si termín!

  V poradí 11. ročník podujatia SIBAF forum sa uskutoční 12. októbra 2016 v Bratislave, priestoroch Refinery Gallery.

  Na základe spätnej väzby a zvýšeného záujmu o účasť zo strany sprostredkovateľov poistenia, životného aj neživotného, sme pre aktuálny ročník pristúpili k rozšíreniu počtu miestností, celkovo 3, čo umožňuje poskytnúť účastníkom širšiu škálu tém v rámci programu.
  Počas jedného dňa nazbierate aktuálne informácie o dianí na trhu sprostredkovania poistenia, názory kolegov na možné trendy, ktorými sa môže oblasť sprostredkovania poistenia v blízkej budúcnosti uberať, názory a skúsenosti kolegov v špecifických odborných témach z oblasti poistenia. A ďalšie ...

  viac

  SIBAF ws 2016 - Prínosný obsah, podnetná diskusia

  Podľa hodnotenia účastníkov bolo vzdelávacie podujatie SIBAF ws 2016 prínosné svojim obsahom a diskusiou.
  Program, koncipovaný tak, aby si každý účastník mohol zvoliť vlastné prezentácie podľa svojho záujmu. V rámci dvoch miestností sa uskutočnilo celkovo 8 seminárov.
  Zúčasnilo sa ho 75 účastníkov pôsobiacich na pozíciách poisťovacích maklérov, konateľov, odborných garantov z 32 spoločností, samostatnych finančných agentov a poradcov.

  viac

Povedali o SIBAF

„Bolo to veľmi inšpiratívne a zaujímavé sa pozrieť na všetky strany – maklér, poisťovňa a klient na jednom mieste a počuť ich pohľad na vzájomnú spoluprácu a komunikáciu“
„Možnosť zúčastniť sa na seminári pre mladých začínajúcich maklérov by som vyzdvihol obzvlášť. Mal som možnosť vidieť systém fungovania a spôsob rozmýšľania v iných maklérskych spoločnostiach. Zároveň som spoznal množstvo nových ľudí.!
Celoroční partneri SIBAF
SIBAF celorocni partneri banner-900x100px